Sale - Flat 33 m² in Thessaloniki

Maria - Athanasiadou
Maria Athanasiadou

  • +30 2310 591 431
  • sales@grekodom.com

Nikolaos - Tsakalidis
Nikolaos Tsakalidis

  • +30 237 4020444
  • sales@grekodom.com