Sale - Detached house 263 m² in the suburbs of Thessaloniki

Maria - Athanasiadou
Maria Athanasiadou

  • +30 2310 591 431
  • sales@grekodom.com

Nikolaos - Tsagkanidis
Nikolaos Tsagkanidis

  • +30 697 0084941
  • sales@grekodom.com